Informaţii utile


Redacţia:

• redactor-şef: Ştefan Radu
• redactor-şef adj.: Cornel Cepariu
 • secretar gen. de redacţie: Răzvan Pesa-Moza

Colegiul de redacţie:

Mihai Buznea, Dănuţ Dudu, Marius Manta,
Victor-Eugen Mihai, Ştefan Olteanu, Leonard Popa

Revista este editată de Editura "Smart Academic" Bacău
şi se tipăreşte la Tipografia "Smart Copy Print",
str. Erou Ciprian Pintea, nr. 2, Bacău.
 • e-mail: office@smartcopyprint.ro
• web: www.smartcopyprint.ro
• mobil: 0740 032 629

 _______________________________
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Reportaj de suflet


Tescani, „laboratorul” cu aură misterioasă
unde „Orfeul Moldav”, G. Enescu,
a creat opera OedipText şi foto:
Cornel CEPARIU


Publicul care a asaltat, în seara zilei de13 martie 1936, impunătoarea şi somptuoasă Operă Garnier din Paris pentru a fi prezent, pe viu, la premiera mondială a operei Oedip, creaţie aparţinând lui George Enescu, nu cred să fi bănuit şi nici măcar să se fi întrebat, chiar după răsunătorul succes, despre locul unde a fost concepută lucrarea lirică ce va deveni, potrivit criticii a timpului, una din „cele mai fertile” expresii muzicale a „gândirii” sufletului uman.
Cum, dealtfel, nici publicul bucureştean prezent, mult mai târziu, în data de 22 septembrie 1958, la cea dintâi reprezentaţie a operei în România, ocazie oferită de prima ediţii a Festivalului internaţional „George Enescu”, nu a părut curios să afle „laboratorul” unde Enescu pusese în „amestec” sufletul său cu epica tragediilor lui Sofocle „Oedip în Colona” şi „Oedip Rege” condensate întrun libret aparţinând lui Edmund Fleg.

(citiţi articolul integral)